Naast geregistreerde medisch pedicures mogen vanaf nu alle pedicures medisch noodzakelijke voetzorg verlenen volgens het wegingskader, uiteraard indien zij zich strikt aan de Covid-19 protocollen houden. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

 • Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
 • Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
 • Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
 • Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
 • Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.
 • Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.
 • Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en Sims 2 en 3 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties.

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.

Het belangrijkste uitgangspunt van het wegingskader is dat door het uitvoeren van medisch noodzakelijke voetzorg complicaties kunnen worden voorkomen, waardoor de eerste- en tweedelijnszorg niet extra worden belast.

Voetbehandelingen gericht op uiterlijke verzorging zijn nog steeds verboden!

Let wel! Er mag géén behandeling uitgevoerd worden indien je:

 • verkouden bent, hoest en/of niest;
 • koorts hebt;
 • in een besmet gebied bent geweest;
 • in contact bent (geweest) met iemand die het coronavirus heeft.

Samenvattend: neem alleen contact op wanneer er sprake is van medische noodzaak. Alléén deze aandoening zal behandeld kunnen worden (dus geen complete voetbehandeling). Met ingang van 1 januari 2021 heeft Salon Soin Pur haar registratie bij ProCert beëindigd. Dit betekent dat zorgverzekeraars met ingang van deze datum de voetzorg bij Salon Soin Pur niet meer zullen vergoeden.