Naast geregistreerde medisch pedicures mogen vanaf nu alle pedicures medisch noodzakelijke voetzorg verlenen volgens het wegingskader, uiteraard indien zij zich strikt aan de Covid-19 protocollen houden. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

 • Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
 • Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
 • Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
 • Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
 • Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.
 • Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.
 • Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en Sims 2 en 3 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties.

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.

Het belangrijkste uitgangspunt van het wegingskader is dat door het uitvoeren van medisch noodzakelijke voetzorg complicaties kunnen worden voorkomen, waardoor de eerste- en tweedelijnszorg niet extra worden belast.

Voetbehandelingen gericht op uiterlijke verzorging zijn nog steeds verboden!

Let wel! Er mag géén behandeling uitgevoerd worden indien je:

 • verkouden bent, hoest en/of niest;
 • koorts hebt;
 • in een besmet gebied bent geweest;
 • in contact bent (geweest) met iemand die het coronavirus heeft.

Samenvattend: neem alleen contact op wanneer er sprake is van medische noodzaak. Alléén deze aandoening zal behandeld kunnen worden (dus geen complete voetbehandeling). Met ingang van 1 januari 2021 heeft Salon Soin Pur haar registratie bij ProCert beëindigd. Dit betekent dat zorgverzekeraars met ingang van deze datum de voetzorg bij Salon Soin Pur niet meer zullen vergoeden.

hfl-lofo-wit
dadi-oil
summecosmetics-logo
vinoble-cosmetics-logo-goed