Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus

Op 21 april heeft het kabinet besloten dat de meeste maatregelen tegen het coronavirus (voorlopig) tot 20 mei worden verlengd.

Een van de maatregelen is dat het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Om deze reden is Salon Soin Pur gesloten.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor (para)medische beroepen wanneer er een individuele medische indicatie bestaat, de zorg niet op afstand kan worden gegeven of kan worden uitgesteld én de beoefenaar alle gezondheidsadviezen kan naleven.

Alleen noodzakelijke (spoed) zorg zoals diabeten met Sims 2 en 3 (met schriftelijke toestemming van de podotherapeut), risicopatiënten met diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker en neurologische aandoeningen en cliënten die medisch noodzakelijke voetzorg* nodig hebben mogen behandeld worden.

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

 • Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
 • Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
 • Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
 • Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
 • Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.
 • Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.
 • Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en Sims 2 en 3 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties.

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.

Let wel! Er mag géén behandeling uitgevoerd worden indien je:

 • verkouden bent, hoest en/of niest;
 • koorts hebt;
 • in een besmet gebied bent geweest;
 • in contact bent (geweest) met iemand die het coronavirus heeft.

Samenvattend: neem alleen contact op wanneer er sprake is van medische noodzaak. Alléén deze aandoening zal behandeld kunnen worden (dus geen complete voetbehandeling).